ชื่อ - นามสกุล :นายคงฤทธิ์ ชนปภาวิชญ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0811797076
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :