ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัญชลี ขันเขื่อน
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานธุรการงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :