ชื่อ - นามสกุล :นางสุกัญญา ใบยา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานธุรการสำนักงานเลขาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0XXXXXXXXX
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :