[ wongsathonten ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วงศธร วังแสง
ชื่อเล่น : 
เธน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/8/2547
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
wapoten4567@gmail.com  
ที่อยู่ : 
ปัว
อำเภอ : 
ปัว
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0612905762
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น