อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ครูผู้สอนส่งผลการสอบไฟล์ Bookmark และ ปพ.5 ให้กลุ่มสาระฯ

เนื้อหากิจกรรม :
ครูผู้สอนส่งผลการสอบไฟล์ Bookmark และ ปพ.5 ให้กลุ่มสาระฯ
เข้าชม 115  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
  
ครูผู้สอนกรอกผลการเรียนบนระบบ SGS

เนื้อหากิจกรรม :
ครูผู้สอนกรอกผลการเรียนบนระบบ SGS
เข้าชม 114  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
  
ค่ายวิชาการ ปีกศ.2560 (วันที่ 6)

เนื้อหากิจกรรม :
ค่ายวิชาการ ปีกศ.2560
เข้าชม 112  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560