เสาร์์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

เดินทางไกลค่ายพักแรม ลส.-ยว. (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
เดินทางไกล ลส.-ยว.
เข้าชม 65  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2560