พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 ม.1,2,4,5 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น.-16.30น. )
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 ม.1,2,4,5
เข้าชม 112  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559