เสาร์์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

สอบคัดห้องเรียนของนักเรียน ร.ร.ปัว

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น.-16.30น. )

สอบคัดห้องเรียนของนักเรียน ร.ร.ปัว

1. ม.1/1-1/8

2. ม.3 ที่สมัครเรียนต่อ

3. ม.4/2-4/5 (แนววิทยื)


เข้าชม 133  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559