[ wongsathon ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วงศธร วังแสง
ชื่อเล่น : 
เอเธนส์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/8/2547
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
wapoten7890@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านทุ่งกวาง
อำเภอ : 
ปัว
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0945187802
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น