[ moso00200 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กฤตภาส กันใจ
ชื่อเล่น : 
มอส
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
20/9/2539
อายุ : 
21
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
mos_kk009@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
199หมู่3
อำเภอ : 
ปัว
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0979431880
สถานที่ทำงาน : 
วิศวกร/ช่าง
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย