[ Pimpua ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ธัญชนก วรรณภพ
ชื่อเล่น : 
พิม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
19/3/2544
อายุ : 
16
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Thanchanokpim@outlook.com  
ที่อยู่ : 
149/2
อำเภอ : 
ปัว
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55120
เบอร์โทรศัพท์ : 
930472078
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น