อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

ทบทวนระบบการบริหารงานบุคคล และระบบบริหารงานทั่วไป

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30-16.00 น. )

ภาคเช้า - ทบทวนระบบการบริหารงานบุคคล

ภาคบ่าย -ระบบบริหารงานทั่วไป


เข้าชม 88  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2560