อาทิตย์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

สอบคัดนักเรียนเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2560

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น.-16.30น. )
สอบคัดนักเรียนเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2560 
เข้าชม 115  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560