[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้ว่าฯ นนท์ ตรวจ ถ.แจ้งวัฒนะ พบ 14 จุดต้นเหตุรถติด เร่งหารือแก้ไข(28 มี.ค. 2560, 05:10) อกสวยอึ๋มในแบบฉบับของ Etam(28 มี.ค. 2560, 05:01) “จำปายะโฮ” หอมแรงตอนเช้า(28 มี.ค. 2560, 05:01) ห้องร้องทุกข์ 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) กยท. จับมือ สกว. ดันงานวิจัยแปรรูปยาง(28 มี.ค. 2560, 05:01) Did he heck.(28 มี.ค. 2560, 05:01) ขัดสายตา(28 มี.ค. 2560, 05:01) คืนนี้ซ่อมท่อประปาถนนรัชดาภิเษก พระราม9,ดินแดงน้ำประปาไม่ไหล(28 มี.ค. 2560, 05:01) ประโยชน์ของไลน์(28 มี.ค. 2560, 05:01) มูไนท์(28 มี.ค. 2560, 05:01) “โมเดิร์นด็อก” เสิร์ฟความมันส์(28 มี.ค. 2560, 05:01) พรของ นรต.รุ่นพี่(28 มี.ค. 2560, 05:01) ยังไม่เข้าทำเนียบ(28 มี.ค. 2560, 05:01) พะงันฮือฮา “ฟาร์มผักไฮโดรฯ” เพื่อคนรักสุขภาพ(28 มี.ค. 2560, 05:01) สโมสรนักสู้ 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) หามือถือใหม่(28 มี.ค. 2560, 05:01) กอล์ฟสแควร์ 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) ชี้มวยเด็ด 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) ดัชนีเศรษฐกิจ 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) แจงเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฉลุย(28 มี.ค. 2560, 05:01)
เมนูหลัก
คู่มือประชาชนโรงเรียนปัว
SGS:ระบบงานวัดผล
ระบบ SGS : งานทะเบียนวัดผล

ระบบ SGS : ตรวจสอบผลการเรียน

SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

SGS[ปพ.6] สำหรับนักเรียนตรวจสอบ


Student2551Plus
ดาวน์โหลดBookMark2551SetUp
ดาวน์โหลดBookMark2551 Version SDQ_EQ
ดาวน์โหลด AccessRuntime_2013
เว็บคุณครู

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มบริการงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนวัดผล
งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 139 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน
ในกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปัวพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน
ในกิจกรรมการกรีฑามัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน


ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  SysPua_info
  information for Teachers.

  ปว.กร1 : ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน
  ปว.กร2 : คำอธิบายรายวิชา
  ปว.กร3 : โครงสร้างรายวิชา
  ปว.กร4 : การวางแผนการวัดและประเมินผล
  ปว.กร5 : การออกแบบหน่อยเรียนรู้
  ปว.กร6 : แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน
  ปว.กร7 : แผนการจัดการเรียนรู้
  ปว.กร8 : แบบบันทึกการประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
  ปว.กร9 : คะแนนประเมินระหว่างเรียน/ปลายภาค
  ปว.กร10 : แบบบันทึกการประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ปว.กร11 : แบบบันทึกการประมวลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
  ปว.กร12 : แบบบันทึกการนิเทศภายใน
  ปว.กร13 : แบบบันทึกการจัดทำเค้าโครงการวิจัยชั้นเรียน
  ปว.กร14 : แบบบันทึกรายงานผลการวิจัยชั้นเรียน
  ปว.กร15 : แบบบันทึกเสนอขอสอนชดเชยหรือสอนซ่อมเสริม

  *************
  link banner

    

  งานวิจัยการศึกษา
      เรื่อง : การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  เจ้าของผลงาน : นายวิจารย์ จิณะเสน
  เสาร์์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
  เข้าชม : 266    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
  5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

  บทคัดย่อ :
              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จำนวน  4 ห้องเรียน จำนวน 151 คน กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน  ห้อง ม.3/7 จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 8 เล่ม  คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 16 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รวม  30  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า
                  1.  หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN  สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้ง 8 เล่ม  มีประสิทธิภาพ ดังนี้ เล่มที่ 1 A Drop of Honey เท่ากับ 84.85/84.21  เล่มที่ 2  Heaven’s Uncle Toad  เท่ากับ 84.47/82.63  เล่มที่ 3  Singapura, the Lion City  เท่ากับ 83.95/80.53  เล่มที่ 4  The Clever Mouse Deer   เท่ากับ 86.45/84.74  เล่มที่ 5  The Fragrant-Haired Princess  เท่ากับ 88.16/81.58  เล่มที่ 6  The Goddess of Rice  เท่ากับ 88.68/83.68   เล่มที่ 7 The Mighty Babau เท่ากับ 88.29/84.21  เล่มที่ 8  The Old Wise Man เท่ากับ 88.95/85.53  ตามลำดับ  และในภาพรวม เท่ากับ 86.73/83.39  ซึ่งประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
                  2.  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
                  3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  (mean = 4.59, S.D. = 0.80)  งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

        การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 16/ก.ค./2559
        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8/เม.ย./2559
        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาโดยใช้ “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรดนิวคลีอิก รายวิชา ชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว 31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 19/ก.พ./2559
        การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรม 16/ก.พ./2559
        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 19/ม.ค./2559