[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้ว่าฯ นนท์ ตรวจ ถ.แจ้งวัฒนะ พบ 14 จุดต้นเหตุรถติด เร่งหารือแก้ไข(28 มี.ค. 2560, 05:10) อกสวยอึ๋มในแบบฉบับของ Etam(28 มี.ค. 2560, 05:01) “จำปายะโฮ” หอมแรงตอนเช้า(28 มี.ค. 2560, 05:01) ห้องร้องทุกข์ 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) กยท. จับมือ สกว. ดันงานวิจัยแปรรูปยาง(28 มี.ค. 2560, 05:01) Did he heck.(28 มี.ค. 2560, 05:01) ขัดสายตา(28 มี.ค. 2560, 05:01) คืนนี้ซ่อมท่อประปาถนนรัชดาภิเษก พระราม9,ดินแดงน้ำประปาไม่ไหล(28 มี.ค. 2560, 05:01) ประโยชน์ของไลน์(28 มี.ค. 2560, 05:01) มูไนท์(28 มี.ค. 2560, 05:01) “โมเดิร์นด็อก” เสิร์ฟความมันส์(28 มี.ค. 2560, 05:01) พรของ นรต.รุ่นพี่(28 มี.ค. 2560, 05:01) ยังไม่เข้าทำเนียบ(28 มี.ค. 2560, 05:01) พะงันฮือฮา “ฟาร์มผักไฮโดรฯ” เพื่อคนรักสุขภาพ(28 มี.ค. 2560, 05:01) สโมสรนักสู้ 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) หามือถือใหม่(28 มี.ค. 2560, 05:01) กอล์ฟสแควร์ 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) ชี้มวยเด็ด 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) ดัชนีเศรษฐกิจ 28/03/60(28 มี.ค. 2560, 05:01) แจงเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฉลุย(28 มี.ค. 2560, 05:01)
เมนูหลัก
คู่มือประชาชนโรงเรียนปัว
SGS:ระบบงานวัดผล
ระบบ SGS : งานทะเบียนวัดผล

ระบบ SGS : ตรวจสอบผลการเรียน

SGS on Android สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

SGS[ปพ.6] สำหรับนักเรียนตรวจสอบ


Student2551Plus
ดาวน์โหลดBookMark2551SetUp
ดาวน์โหลดBookMark2551 Version SDQ_EQ
ดาวน์โหลด AccessRuntime_2013
เว็บคุณครู

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มบริการงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนวัดผล
งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 139 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน
ในกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปัวพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน
ในกิจกรรมการกรีฑามัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน


ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  SysPua_info
  information for Teachers.

  ปว.กร1 : ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน
  ปว.กร2 : คำอธิบายรายวิชา
  ปว.กร3 : โครงสร้างรายวิชา
  ปว.กร4 : การวางแผนการวัดและประเมินผล
  ปว.กร5 : การออกแบบหน่อยเรียนรู้
  ปว.กร6 : แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน
  ปว.กร7 : แผนการจัดการเรียนรู้
  ปว.กร8 : แบบบันทึกการประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
  ปว.กร9 : คะแนนประเมินระหว่างเรียน/ปลายภาค
  ปว.กร10 : แบบบันทึกการประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ปว.กร11 : แบบบันทึกการประมวลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
  ปว.กร12 : แบบบันทึกการนิเทศภายใน
  ปว.กร13 : แบบบันทึกการจัดทำเค้าโครงการวิจัยชั้นเรียน
  ปว.กร14 : แบบบันทึกรายงานผลการวิจัยชั้นเรียน
  ปว.กร15 : แบบบันทึกเสนอขอสอนชดเชยหรือสอนซ่อมเสริม

  *************
  link banner

    

  งานวิจัยการศึกษา
      เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบเทคนิคการสอนของคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  เจ้าของผลงาน : นางนงลักษณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ
  จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
  เข้าชม : 1687    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
  4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

  บทคัดย่อ :
  บทคัดย่อ
   
  ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบเทคนิคการสอนของคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ผู้วิจัย                     นางนงลักษณ์  ศศิวัจน์ไพสิฐ
  ปีการศึกษา           2556
   
   

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบเทคนิคการสอนของคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบเทคนิคการสอนของคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปัว จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและแบบอิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา
  ผลการวิจัย พบว่า
  1. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Encouragement : E) 2) ขั้นการนำเสนอเนื้อหา จัดประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการคิด (Presentation : P) 3) ขั้นการฝึกทักษะ (Practice : P) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นการฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Guided Practice) ขั้นการฝึกทักษะอย่างอิสระ (Independent Practice) และขั้นการประมวลทักษะ (Integrated Practice) และ 4) ขั้นการติดตามการนำไปใช้และปฏิบัติ (Ensure Distributive Practice : E) โดยที่รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบเทคนิคการสอนของคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนำไปทดลองใช้ได้และผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  ด้านการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 88.42/88.93 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75
                  2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการรู้ นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากและสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                  3. ความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรียน
                  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด   งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

        การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 16/ก.ค./2559
        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8/เม.ย./2559
        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาโดยใช้ “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรดนิวคลีอิก รายวิชา ชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว 31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 19/ก.พ./2559
        การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรม 16/ก.พ./2559
        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 19/ม.ค./2559